تعمیرات خودرو و مراکز تعمیرگاهی, موارد فنی خودرو

استیپر موتور

استیپر ماشین

استیپر یا استپر موتور و دلیل خراب شدن آن؟

شما می توانید با مطالعه این مقاله در مورد تعویض استیپر موتور ماشین خودتان به تنهایی استپر موتور ماشینتان را تعویض کنید :

 1-  روشن کردن خودرو بدون مکس ده ثانیه :

زمانی که خودرو روشن می شود، به مدت ده ثانیه جهت فیکس استیپر موتور در محور خود صبر کنید.

2-  گاز دادن هنگام استارت زدن :

برای روشن شدن خودرو به هیچ وجه گاز ندهید،

وظیفه ی گاز دادن به عهده استپر می باشد ، با گاز دادن شما استپر به یکباره باز می شود و آسیب می بیند.

سه باز و بسته کردن بیهوده استپر موتور:

بارها مشاهده شده ، برخی از رانندگان برای تشدید شتاب گیری استیپر را باز نموده و تمیز کاری می کنند، اینکار باعث صدمه زدن به استپر موتور شده و تاثیری در روند شتاب گیری ندارد،

وظیفه ی استیپر فقط تنظیم دور آرم موتور می باشد.

آلودگی هوا :

چهار یکی دیگر از مواردی که باعث آسیب دیدن استپر می شود آلودگی هوا می باشد، ذرات و عناصر معلق در هوا باعث گیر کردن سوزن استپر شده و در نتیجه در دراز مدت باعث خرابی آن می شود، که اجتناب ناپذیر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *