آموزش آنلاین اصول رانندگی خصوصی

آموزش رانندگی در شب

آموزش رانندگی در شب

قابل توجه هنرجویانی که تجربه رانندگی در شب را ندارند،یا آموزش رانندگی در شب همراه ما باشید

 

برای آمورش رانندگی در شب اگر هوا کامل تاریک نشده ابتدا چراغ های کوچک را با پیچاندن نوک دست راهنما به سمت جلو روشن می کنیم  تا ماشینهای اطراف ما را ببینند و وقتی هوا تاریکتر شد همان دسته راهنما را یک مرحله دیگر به جلو چرخانده تا چراغ ها کامل روشن شود.

در این حالت شما میتوانید در تاریکی شهر رانندگی کنید ولی برای رانندگی در خارج از شهر که جاده ها دارای روشنایی نبوده و در صورت نبودن خودرویی در جلوی شما می بایستی چراغ های نور بالای خودر را روشن کنید ( برای روشن شدن چراغ نوربالا دسته راهنما را به سمت داشبور هل دهید  البته روشن شدن چراغ ها در بعضی از ماشینها متفاوت می باشد) زیرا باید زودتر متوجه پیچ و خم جاده شده و همچنین بعضی مواقع حیواناتی از جاده عبور میکنند که شما باید زودتر آنها را دیده باشید.

رانندگی در شب درتاریکی جاده ها دارای نکات دیگری هم می باشد که شما باید توجه داشته باشید؛ درصورت که خودرویی جلوی شما و یا از روبرو نزدیک شما می شود چراغ ها را از نور بالا به حالت نور پائین تغیردهید،اگر نورماشین رو برو چشمهای شما را اذیت میکند به نور آن نگاه نکنید زیرا ممکن هست نور ان باعث شود دید شما از جلو کور شده و از مسیر خارج شوید.

در این حالت اگر ماشین روبرو نور بالا بود شما به حاشیه سمت راست خود و به خط ممتد کنار جاده نگاه کنید و سعی کنید از کنار رفته و از خط سفید خارج نشوید. در صورتی که ماشین عقبی شما با نور بالا حرکت می کند و نور بالای آن چشمهای شما را خیره می کند ( زیر آینه وسط کلیدی هست که شما با نگه داشتن آینه و کشیدن کلید به سمت خودتان می توانید نور را به سمت بالا هدایت کنید، ولی با این حال شما پشت سر خود را هم خواهید دید؛ (توضیحات بیشتردرقسمت فیلم های آموزشی تنظیم آینه ها).     

 

رانندگی شب درشهر به خاطر روشنایی های خیابان زیاد مشکل نبوده و بیشتر بایستی مراقب عابرین باشید که بعضی از آنها لباسهای تیره بر تن دارن و شما آنها را ندیده و یا دیرتر متوجه آنها می شوید و همچنین خودرو و موتور سوارهایی که چراغ سوخته و یا خاموش رانندگی می کنند و باعث هستند .                                                                             

نکاتی که قبل از آمورش رانندگی در شب باید در نظر بگیرید:                                           

بسیاری از تصادفات در اثر خواب‌آلودگی اتفاق می‌افتد، زیرا بدن شما طبق عادتی که داشته عمل میکند و نیاز به خواب دارد هرگاه در رانندگی احساس خواب آلودگی کردین حتما در جای امن برای مدتی استراحت کنید.

یکی از عواملی که باعث خستگی چشم های شما میشود باز تاب نورها از شیشه ی ماشین  به چشم هایتان می باشد،حتما شیشه ها را تمیز نگه دارید.  قبل از رانندگی از داروهای خواب آور و مسکن ها استفاده نکنید.

در طول مسیر یک هم صحبت که تجربه رانندگی دارد درکنار خود داشته باشید، در شب با سرعت کمتر حرکت کنید به خاطر کاهش دید، برای این که از وظعیت دست اندازها و پیچ و خم جاده زودتر با خبر شوید بهتر است که به ماشین هایی که چند کیلومتر از شما جلوترحرکت می کنند توجه کنید تا زودتر متوجه خطرهای پیش رو بشوید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *