مرا بشناسید؟

با سلام, من حسینی هستـم مربـی آموزشگاه رانندگی در تهران هدف من از ایجاد این وبلاگ بالا بـردن سطح مهارت عملی راننـدگی افرادی می باشد کـه گواهینامـه دارنـد ولــی مهـارت کافی و سـرعت عمـل لازم را برای رانندگی بدون استرس ندارند.

ضمنا کمـال تشـکر را از بـازدیــد از ایــن وب سایت دارم .