پارک دوبل

پارک دوبل

اجازه بدهيد براي اينکه بدانيم چه کارهاي بايد بکنيم در مورد آن بيشتر توضيح بدهم، اول اينکه به چه علت بايد از مثلثي عقب  انتهاي ماشين پارک شده را ببينيم بعد فرمان را به آن سمت بچرخانيم اگر زودتر يا دير تر فرمان را بچرخانيم چه اتفاقی خواهد افتاد.

اگر قبل از اينکه انتهاي ماشين پارک شده  را در مثلثي عقب ببينيم بخواهيم فرمان را بچرخانيم ماشين زودتر  داخل پارک شده و حالا که مي خواهيم فرمان دوم را بچرخانيم ممکن هست سپر جلوي ما به انتهاي ماشين پارک شده بر خورد کند ولي اگر بخواهيم اجازه بدهيم که نگاه ما از مثلثي عقب انتهاي ماشين پارک شده را رد کند بعد بخواهيم فرمان را بچرخانيم  دير تر وارد پارک شده و فاصله  ما از ماشين جلويي بيشتر خواهد شد.

پس يکي از علتهايي که باعث کم و زياد شدن فاصله ما بعد از پارک از ماشين جلويي خواهد شد همان دير و زود چرخاندن فرمان اول از توي مثلثي عقب خواهد بود يکي ديگر از مواردي که باعث خواهد شد فاصله ما بعد از پارک دوبل با ماشين جلويي بيشتر شود آن است که بعد از ديدن انتهاي ماشين پارک شده از مثلثي عقب و شروع به چرخاندن  فرمان سرعت عقب رفتن ما کمي تند باشد در نتيجه بعد از پارک دوبل با ماشين جلويي فاصله بيشتري خواهيم داشت.

از موارد ديگري که موجب افزايش فاصله از ماشين جلويي خواهد شد زاويه کمي است که براي پارک دوبل  انتخاب کرده ايم زيرا  براي اينکه  بخواهيم کنارجدول پارک کنيم بايد آنقدر با اين زاويه کم به عقب برويم تا بتوانيم کنار جدول پارک کنيم به همين دليل فاصله از جلو بيشتر خواهد شد .

حالا بعد از چرخاندن فرمان اول تا چه مقدار بايستي زاويه  گرفت و اين زاويه چه تاثيري در پارک دوبل ما خواهد گذاشت بهترين زاويه براي پارک دوبل  در شرايط عادي 45 درجه  مي باشد ولي ما نسبت به ماشيني که با او پارک دوبل مي زنيم  زاويه را کمتر يا بيشتر ميکنيم. در کل بايد  بدانيد  که هر چقدر زاويه کم باشد ماشين شما بعد از پارک دوبل فاصله بيشتري  از جدول خواهد گرفت و هر چقدر زاويه بيشتر شود احتمال برخورد  عقب ماشين به جدول کنار خيابان بيشتر شده و يا فاصله ما با جدول کم خواهد شد.

حالا اگر ماشيني که  ما کنار  او پارک دوبل ميزنيم  اگر کاميون باشد ويا سواري باشد و يا همان سواري خيلي لبه جدول پارک کرده باشد بنظر شما همگي   را با يک نوع زاويه  مي توان پارک دوبل زد  معلوم  است  براي پارک دوبل زدن کنار ماشينهاي که عرضشان کم مي باشد بايد زاويه ما کم باشد و اگر کنار ماشيني مانند کاميون که فاصله ما از جدول خيلي بيشتر است باشيم بايستي زاويه  بيشتري بگيريم .

از موارد ديگري که بايد بدانيم  وقتي اکثر پارک دوبل هاي ما به جدول برخورد مي کند علت آن است که سرعت حرکت ما بيشتر بوده و يا سرعت چرخاندن فرمان دوم ما کند مي باشد پس مي توان با کم کردن زاويه نسبت به زاويه هاي قبل مشکل را حل کرد و اگر اکثر پارک دوبل هاي ما با فاصله بيشتري از جدول پارک مي شود  نتيجه مي گيريم که سرعت ما در حرکت به عقب کم بوده يا فرمان را درجا و تند چرخانده ايم.

براي حل مشکل کافي است که کمي زاويه را  ازهميشه بيشتر کنيم بازهم با دانستن اين موارد براي پارک دوبل دقيق تر بايد  قبل از اينکه کنار ماشيني که با او مي خواهيد پارک دوبل  بزنيد از فاصله عرضي ماشين پارک شده آگاه باشید که آیا او صحيح پارک کرده است يا خيلي به جدول  نزديک است تا ما نسبت به وضعيت  ماشين پارک شده پشت آن قرار بگيريم يا مقداري بيرون تر از آن پارک کنيم.

ما معمولا  هنگام پارک کردن جدول را نمي توانيم ببينم ولي  از روي ماشين  جلوي که کنار جدول پارک کرده مي توانيم فاصله خود را از جدول بسنجيم.

امیدوارم که با دانستن این موارد بتوانید پارک دوبل زدن به صورت کلیشه ای را کنار بگذارید و با تشخیص دادن شرایط متفاوت پارک دوبل صحیح انجام دهید.

برای دیدن آموزش های بیشتر به این بخش مراجعه کنید.

“باتشکر از سایت سورن وب برای بهینه سازی مطالب”